Περί μεθοδολογίας εκτιμήσεων

Περί μεθοδολογίας εκτιμήσεων

Στο περιβάλλον των εκτιμήσεων, ο όρος μεθοδολογία χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγραφεί ο τρόπος διαχείρισης της εκτίμησης ενός ακινήτου από τον εκτιμητή. Η μεθοδολογία της εκτίμησης μπορεί να περιλαμβάνει για τον εκτιμητή...

Συνέχεια >>
Τα εκτιμητικά πρότυπα στις εκτιμήσεις ακινήτων

Τα εκτιμητικά πρότυπα

Βάση για την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης από έναν εκτιμητή αποτελεί η τήρηση των αρχών και μεθοδολογιών που καθορίζονται από τα εκτιμητικά πρότυπα. Η διεθνοποίηση της αγοράς των ακινήτων, οδήγησε στη δημιουργία μιας τυποποίησης μεθοδολογίας...

Συνέχεια >>
Σας ενδιαφέρει η λύση μας;

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ONLINE ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;

Επιλέξτε επιθυμητή ώρα και μέρα της παρουσίασης