Οι φόρμες VALS λειτουργούν ως υβριδικά συστήματα υποβοηθούμενης σύνταξης εκτιμήσεων.

Οι φόρμες VALS αποτελούν εργαλείο εκδημοκρατισμού και διαφάνειας καθώς αναδεικνύουν τον Εκτιμητή ως κυρίαρχο στην διαδικασία της εκτίμησης, θέτοντας την ισχύ των Η/Υ στην διακριτική και ελεγχόμενη από τον ίδιο ευχέρεια, ενώ παράλληλα μέσα από το ελαχιστοποιημένο κόστος ανά εκτίμηση, παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους να συνεργαστούν και να επιτύχουν.

Οι φόρμες VALS υποστηρίζουν τους Εκτιμητές ώστε να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο παρέχοντας τους:

  • αυτόματη μορφοποίηση κειμένων και σελιδοποίηση σε επεξεργάσιμο αρχείο word
  • αυτόματη αποκοπή στιγμιότυπων χάρτη από την τοποθεσία του ακινήτου σε διαφορετικές κλίμακες (Γειτονιά, Δήμος, Περιφερική Ενότητα)
  • προ-συμπληρωμένα κείμενα και στατιστικά στοιχεία περιοχής
  • χρήσεις γης και όρων δόμησης (στην Gold Class)
  • έλεγχο στην συμπλήρωση όλων των απαραίτητων συντελεστών και παραγόντων, για κάθε επί μέρους μέθοδο εκτίμησης.
Puzzle Background Mission Values
Puzzle Background Our Employer Culture

Όλα τα ανωτέρω λειτουργούν ενώ ο Εκτιμητής διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας και του αποτελέσματος. Οι φόρμες VALS λειτουργούν καταπληκτικά είτε πρόκειται για την σύνταξη μιας εκτίμησης, είτε για συμμετοχή σε ομάδα που ανέλαβε την σύνταξη ενός πακέτου εκτιμήσεων με ίδια διαδικασία και κοινή μορφοποίηση παραδοτέου.

Όλοι μπορούν να συμπληρώσουν τις αυτοματοποιημένες φόρμες ακόμη και να μοιράσουν τις επιμέρους εργασίες πχ αναζήτηση συγκριτικών δημιουργώντας αλυσίδες παραγωγής.

Οι φόρμες VALS διατηρούν τόσο τα πλεονεκτήματα των ατομικών εκτιμήσεων συνδυάζοντάς τα τους αυτοματισμούς των αυτοματοποιημένων μοντέλων διατηρώντας το δικαίωμα τα παραδοτέα να υπαχθούν στα πιστοποιημένα εκτιμητικά πρότυπα.

Οι VALS συνδυάζουν την λογική και την συγκέντρωση με την ευρύτητα και την χάρη, την σκληρότητα των συγκεκριμένων στοιχείων που μόνον ο Εκτιμητής μπορεί να εντοπίσει με την εύπλαστη μορφοποίηση των αυτοματισμών που τα πληροφοριακά συστήματα είναι σε θέση ταχύτατα να επεξεργαστούν.

Με τις φόρμες VALS "παίξτε τις εκτιμήσεις στα δάκτυλά σας".

Οι φόρμες VALS λειτουργούν ιδανικά για την εκτίμηση ακινήτων τα οποία είναι τυπικά στην αγορά, λόγω του πολύ χαμηλού κόστους και της σημαντικής εξοικονόμησης χρόνου που προσφέρουν, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αυτοματοποιημένων μοντέλων AVS. Αντίθετα όμως με τις φόρμες VAL τα αυτοματοποιημένα μοντέλα AVS παρουσιάζουν αδυναμίες και οδηγούν συχνά σε λανθασμένα αποτελέσματα, καθώς η ποιότητα των αποτελεσμάτων των αυτοματοποιημένων εκτιμήσεων AVS εξαρτάται καθοριστικά από την ποιότητα των αλγορίθμων, και του υποβάθρου της βάσης δεδομένων ακινήτων και αγορών που χρησιμοποιεί το εκάστοτε μοντέλο. Στις φόρμες VALS τα συγκριτικά στοιχεία όπως και οι συντελεστές αναγωγής επιλέγονται από τον εκτιμητή και μόνο η μορφοποίηση και οι αριθμητικές πράξεις υλοποιούνται αυτόματα.

Οι φόρμες VALS μπορούν να οριστούν ως προγράμματα με υπολογιστικές δυνατότητες, με πρόσβαση σε στατιστικά δεδομένα, τα οποία οι Εκτιμητές χρησιμοποιούν για να εμπλουτίσουν και να επιταχύνουν την σύνταξη των εκτιμήσεών τους. Οι VALS δίνουν την δυνατότητα στον Εκτιμητή να συντάσσει γρήγορα, έγκυρες, εμπεριστατωμένες και καλαίσθητες εκτιμήσεις.

Στις φόρμες VALS δεν καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα των εντολέων, τα οποία προστίθενται στην συνέχεια από τον Εκτιμητή στο επεξεργάσιμο αρχείο Word και για το λόγο αυτό είναι συμβατές και με τα πρότυπα του GDPR.

Ξεκινήστε σήμερα!

Σας ενδιαφέρει η λύση μας;

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ONLINE ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;

Επιλέξτε επιθυμητή ώρα και μέρα της παρουσίασης