Εκτιμήσεις για Έρευνα Αγοράς & Πώληση Ακινήτων

Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώλησης ακινήτων είναι μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για πιθανή αγορά ή πώληση ενός ακινήτου. Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώλησης ακινήτων περιλαμβάνουν την πλήρη καταγραφή των χαρακτηριστικών (επιφάνεια, ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομιμότητα, θέση, τοποθεσία, προσανατολισμός, κατάσταση, συντήρηση-φθορές, ηλικία κ.λπ) ενός ακινήτου, των όποιων πλεονεκτημάτων ή αδυναμιών αυτού, συγκριτικά με τα υπόλοιπα ακίνητα της περιοχής, και τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της αγοράς ακινήτων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αγοραία αξία ακόμη και τον χρόνο πώλησης του. Κυριότερος σκοπός μιας εκτίμησης για έρευνα αγοράς και πώλησης ακινήτων είναι ο προσδιορισμός ενός εύλογου τιμήματος, που σχετίζεται είτε για την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου, είτε για την μίσθωση ή την εκμίσθωσή του. Ο χρόνος πώλησης ενός ακινήτου εξαρτάται άμεσα από την τιμή του. Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτων αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, καθώς αν η τιμή πώλησης καθοριστεί σε επίπεδα υψηλότερα από την πραγματική αξία του, το ακίνητο θα καθυστερήσει να πωληθεί. Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτων σκοπεύουν στην βέλτιστη ενημέρωση κάθε πωλητή ή αγοραστή ακινήτων πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων στις εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτων, είναι ο προσδιορισμός με ακρίβεια των κρίσιμων παραμέτρων για το εκτιμώμενο ακίνητο και της περιοχής μελέτης, καθώς και ο προσδιορισμός ενός λογικού χρηματικού ανταλλάγματος σύμφωνα με την κατάσταση της αγοράς την δεδομένη χρονική στιγμή.

Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτου πραγματοποιούνται για διάφορες κατηγορίες ακινήτων όπως κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, αποθήκες, οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.λπ. Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτου απευθύνονται είτε σε πιθανούς αγοραστές πριν προβούν στην αγοροπωλησία είτε σε πιθανούς πωλητές πριν διαθέσουν κάποιο ακίνητο της ιδιοκτησίας τους προς πώληση.

Αυτοματοποιημένες Φόρμες Σύνταξης Εκτιμήσεων

DRC method

Συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης στοιχείων και λάβετε στο email σας μια αναλυτική έκθεση εκτίμησης. Το εργαλείο που έχουμε αναπτύξει σας καθοδηγεί για τη σωστή συμπλήρωση και εκτελεί αυτόματα όλους τους υπολογισμούς βάσει των δεδομένων που εισάγετε ώστε να υπολογιστεί η αξία του εκτιμώμενου ακινήτου.

Εκτίμηση Διαμερίσματος

Εκτίμηση Γης

Εκτίμηση Γραφείων

Εκτίμηση Καταστημάτων

Κόστους Αντικατάστασης