Η Φιλοσοφία μας

Το CRECOS by Flexice

Το CRECOS είναι Συνεργατικός Σχηματισμός Συντονισμένης Διαχείρισης Διάσπαρτων Ακινήτων Απομακρυσμένων από τους Ιδιοκτήτες τους. Αποτελεί μία μονάδα της Flecixe PC

Το CRECOS λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο "μιας στάσης" και συγκροτεί κατά περίπτωση διεπαγγελματικές κοινοπραξίες που προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, με διαφάνεια και διαρκή on-line λογοδοσία. Από τις πολυεπίπεδες υπηρεσίες που παρέχονται μπορούν να επωφεληθούν εγχώριοι και αλλοδαποί ιδιοκτήτες.

Δηλαδή για ένα ή περισσότερα ακίνητα, σε μια ή περισσότερες περιοχές ανά την Ελλάδα φροντίζουμε να παραλάβεται, για παράδειγμα, πιστοποιημένες εκτιμήσεις ακινήτων, γρήγορά, οικονομικά και σε τυποποιημένη μορφή, Εμείς επιλέγουμε τους επαγγελματίες, συντονίζουμε το έργο τους και ελέγχουμε το αποτέλεσμα ενώ εσείς παρακολουθείτε on-line την πορεία κάθε εργασίας που μας αναθέτεται.

Στην συνέχεια κι εσείς βαθμολογείτες τις υπηρεσίες μας και του κάθε ανεξάρτητου επαγγελματία ή επιχείρησης που συνεργάστηκε για την ολκλήρωση του έργου για να τους ελέγχουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες.

Στο CRECOS συμμετέχουν Μεσίτες Ακινήτων, Πραγματογνώμονες Εκτιμητές, Μηχανικοί όλων των Ειδικοτήτων, Φοροτεχνικοί, Νομικοί και γενικότερα επαγγελματίες που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή διαχείριση ακινήτων και την υποστήριξη περιουσιακών συναλλαγών.

Cluster of Real Estate Coordinated Services

Το αρκτικόλεξο "CRECOS" προέρχεται από το "Cluster of Real Estate Coordinated Services" και είναι ο διακριτικός τίτλος ενός συνόλου επιχειρήσεων και πιστοποιημένων επαγγελματιών του κλάδου των ακινήτων που διαθέτουν:

κοινά επαγγελματικά πρότυπα

κοινό συντονιστικό και ελεγκτικό κέντρο