Εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις

Οι εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις σχετίζονται με ζητήματα κληρονομιάς όπου απασχολούν πολύ συχνά τα μέλη μιας οικογένειας, ενώ πολλές φορές αποτελούν και αιτία παρεξηγήσεων μεταξύ των ανθρώπων, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα το αίσθημα της αδικίας σε κάποιο μέλος της οικογένειας. Οι εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις αποτελούν μια εγγυημένη και άρτια από τεχνικής άποψης προσέγγιση της αξίας ενός ακινήτου. Με τις εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις διευκολύνεται το έργο του διαμερισμού της κληρονομιάς δίκαια και ισόποσα. Οι εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις αποτελούν μια σταθερή βάση σε περιπτώσεις κληρονομιάς και διαμερισμού της περιουσίας. Παράδειγμα εφαρμογής των εκτιμήσεων για κληρονομικές υποθέσεις είναι ο διαμερισμός της περιουσίας από έναν γονέα στα παιδιά του χωρίς να δημιουργία το αίσθημα το αδικίας σε κάποιο από αυτά είτε η ξαφνική απώλεια ενός μέλους της οικογένειες χωρίς το ίδιο να έχει διευθετήσει όπως αυτό θεωρεί δίκαια τα κληρονομικά του στοιχεία. Προκειμένου να αποφευχθούν διαμάχες μεταξύ των κληρονόμων, οι οποίες δεν επιλύονται με καλή θέληση μεταξύ αυτών, ακολουθείται η διαδικασία είτε της διαμεσολάβησης είτε της εκτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων στις εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις είναι η ορθή εκτίμηση ενός ακινήτου σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σκοπό την αντιμετώπιση μιας διαφωνίας και μιας διαμάχης ως προς την αξία του ακινήτου.

Οι εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις απευθύνονται σε ιδιώτες που προσπαθούν να διαχωρίσουν περιουσιακά τους στοιχεία και πραγματοποιούνται για ακίνητα διαφόρων τύπων.

Αυτοματοποιημένες Φόρμες Σύνταξης Εκτιμήσεων

DRC method

Συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης στοιχείων και λάβετε στο email σας μια αναλυτική έκθεση εκτίμησης. Το εργαλείο που έχουμε αναπτύξει σας καθοδηγεί για τη σωστή συμπλήρωση και εκτελεί αυτόματα όλους τους υπολογισμούς βάσει των δεδομένων που εισάγετε ώστε να υπολογιστεί η αξία του εκτιμώμενου ακινήτου.

Εκτίμηση Διαμερίσματος

Εκτίμηση Γης

Εκτίμηση Γραφείων

Εκτίμηση Καταστημάτων

Κόστους Αντικατάστασης